Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE


Anul II de implementare, luna 9 (martie 2012)

 

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
   Activitatea de promovare şi publicitate pentru activităţile proiectului continuă prin întâlniri cu agenţi economici şi direct cu potenţialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.
   Au fost asistaţi un număr de minim 15 solicitanţi pentru a participa la activităţile proiectului.
   Se actualizează săptămânal pagina web a proiectului cu informaţii la zi despre stadiul desfăşurării activităţilor.

- Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
   S-au asigurat locaţiile şi resursele umane aferente desfăşurării activităţilor proiectului.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
   S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. a asigurat resursele financiare proprii pentru desfăşurarea activităţilor proiectului.

- Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
   S-a desfăşurat activitatea de monitorizare şi evaluare a desfăşurării proiectului, în cadrul şedinţelor săptămânale de informare şi analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil judeţean cu implementarea proiectului a monitorizat activităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi cursurile aflate în desfăşurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecţia cursanţilor şi candidaţilor, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
   Au fost selectaţi, dintre candidaţii înscrişi în grupul ţintă, un număr de min. 15  candidaţi pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale. 

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
   S-au desfăşurat activităţi de evaluare a competenţelor profesionale pentru min. 15 beneficiari ai proiectului.

- Consiliere şi orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
   S-au desfăşurat activităţi de consiliere profesională pentru cursanţii de la cursurile de calificare aflate în desfăşurare.

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidaţi
   Este în curs de desfăşurare activitatea de evaluare a competenţelor profesionale subcontractată, pentru cei 50 de beneficiari din cadrul proiectului.

- Curs de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 6-11, anul 2 (lunile 18-23)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" - grupa 3, la Buzău (BZ), pentru 14 beneficiari. 
   S-au desfăşurat un număr de 136 ore de instruire practică, conform orarului stabilit. 
 

- Curs de calificare în ocupaţia "ospătar"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 6-11, anul 2 (lunile 18-23)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "ospătar" - grupa 3, la Buzău (BZ), pentru un număr de 15 beneficiari. S-au desfăşurat un număr de 136 ore de tehnologia meseriei, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 7-14, anul 2 (lunile 19-24)
    Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "bucătar" - grupa 3, la Buzău (BZ), pentru un număr de 14 beneficiari. S-au desfăşurat un număr de 72 ore de tehnologia meseriei şi 40 de ore de instruire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ"-grupa 6 - perioada de implementare: lunile 7-9, anul 2 (lunile 19-21)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ" - grupa 6, la Târgu Secuiesc (CV), pentru 14 beneficiari înscrişi. S-au desfăşurat un număr de 78 ore de tehnologia comercializării alimentelor, 3 ore de Aplicarea Normelor SSM şi PSI la locul de muncă şi 90 de ore de instruire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "drujbist"-grupa 3  - perioada de implementare: lunile 8-10, anul 2 (lunile 20-22)
  Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "drujbist", grupa 3, la Covasna (CV), pentru 19 beneficiari înscrişi. S-au desfăşurat un număr de 42 ore de tehnologia meseriei şi 102 ore de instruire practică, conform orarului stabilit. 

 

  (ultima actualizare: 31 martie 2012)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate