Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE


Anul II de implementare, luna 12 (iunie 2012)

 

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
   Activitatea de promovare şi publicitate pentru activităţile proiectului continuă prin întâlniri cu agenţi economici şi direct cu potenţialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.
   Au fost asistaţi un număr de 33 solicitanţi pentru a participa la activităţile proiectului.
   S-a actualizat săptămânal pagina web a proiectului cu informaţii la zi despre stadiul desfăşurării activităţilor.

- Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
   S-au asigurat locaţiile şi resursele umane aferente desfăşurării activităţilor proiectului.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
   S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. a asigurat resursele financiare proprii pentru desfăşurarea activităţilor proiectului, în valoare de 400 lei prin casă şi 8000 lei prin virament în contul proiectului.

- Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
   S-a desfăşurat activitatea de monitorizare şi evaluare a desfăşurării proiectului, în cadrul şedinţelor săptămânale de informare şi analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil judeţean cu implementarea proiectului monitorizează activităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi cursurile aflate în desfăşurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecţia cursanţilor şi candidaţilor, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
   Au fost selectaţi, dintre candidaţii înscrişi în grupul ţintă, un număr de 29  candidaţi pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale şi un număr de 11 candidaţi pentru cursul de calificare în ocupaţia "bucătar", grupa 4. 

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
   S-au desfăşurat activităţi de evaluare a competenţelor profesionale pentru 29 beneficiari ai proiectului, după cum urmează: 
- "lucrător în comerţ" - 11 candidaţi
- "dulgher, tâmplar, parchetar" - 1 candidat
- "maşinist la maşini pentru terasamente" - 2 candidaţi
- "operator la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri" - 1 candidat
- "brutar" - 8 candidaţi
- "instalator la instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze" - 1 candidat
- "bucătar" - 6 candidaţi
- "formator" - 2 candidaţi

- Consiliere şi orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
   S-a desfăşurat activităţi de consiliere profesională pentru cursanţii de la cursurile de calificare aflate în desfăşurare. Au beneficat de consiliere un număr de 14 beneficiari ai cursurilor de calificare.

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidaţi
   Este în curs de desfăşurare activitatea de evaluare a competenţelor profesionale subcontractată, pentru cei 50 de beneficiari din cadrul proiectului. În cursul lunii iunie 2012 au fost evaluaţi şi certificaţi un număr de 4 candidaţi: 2 în ocupaţia de "bucătar" şi 2 în ocupaţia de "formator".

- Curs de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 7-14, anul 2 (lunile 19-24)
    S-a desfăşurat cursul de calificare în ocupaţia "bucătar" - grupa 3, la Buzău (BZ), pentru un număr de 14 beneficiari. S-au desfăşurat un număr de 64 ore de instruire practică, conform orarului stabilit. În data de 14 iunie a avut loc examenul de absolvire al cursului, la care au participat 14 candidaţi. Au absolvit 14 candidaţi!

- Curs de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 11 (anul 2) - 4 (anul 3) (lunile 23-27)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" - grupa 4, la Buzău (BZ), pentru 12 beneficiari. S-au desfăşurat un număr de 120 ore de pregătire teoretică, conform planificării.

- Curs de calificare în ocupaţia "ospătar"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 11 (anul 2) - 4 (anul 2) (lunile 23-27)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "ospătar" - grupa 4, la Buzău (BZ), pentru un număr de 10 beneficiari. S-au desfăşurat un  număr de 120 ore de pregătire teoretică, conform planificării.
 

- Curs de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 12 (anul 2) - 5 (anul 3) (lunile 24-28)
    Pe data de 18 iunie a început cursul de calificare în ocupaţia "bucătar" - grupa 4, la Buzău (BZ), pentru un număr de 11 beneficiari. S-au desfăşurat un număr de 60 ore de instruire teoretică, conform orarului stabilit.

  (ultima actualizare: 31 mai 2012)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate