Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE


Anul III de implementare, luna 1 (iulie 2012)

 

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
   Activitatea de promovare şi publicitate pentru activităţile proiectului a continuat prin întâlniri cu agenţi economici şi direct cu potenţialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.
   Sunt planificaţi să fie asistaţi un număr de minim 10 solicitanţi pentru a participa la activităţile proiectului.
   Se actualizează săptămânal pagina web a proiectului cu informaţii la zi despre stadiul desfăşurării activităţilor.

- Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
   Se asigură locaţiile şi resursele umane aferente desfăşurării activităţilor proiectului.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
   S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. asigură resursele financiare proprii pentru desfăşurarea activităţilor proiectului.

- Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
   Se desfăşoară activitatea de monitorizare şi evaluare a desfăşurării proiectului, în cadrul şedinţelor săptămânale de informare şi analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil judeţean cu implementarea proiectului monitorizează activităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi cursurile aflate în desfăşurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecţia cursanţilor şi candidaţilor, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
   Au fost selectaţi, dintre candidaţii înscrişi în grupul ţintă, un număr de min. 10  candidaţi pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale. 

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
   Se desfăşoară activităţi de evaluare a competenţelor profesionale pentru min. 10 beneficiari ai proiectului.

- Consiliere şi orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
   Se desfăşoară activităţi de consiliere profesională pentru cursanţii de la cursurile de calificare aflate în desfăşurare.

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidaţi
   Este în curs de desfăşurare activitatea de evaluare a competenţelor profesionale subcontractată, pentru cei 50 de beneficiari din cadrul proiectului.

- Curs de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 11 (anul 2) - 4 (anul 3) (lunile 23-27)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" - grupa 4, la Buzău (BZ), pentru 12 beneficiari. S-au desfăşurat un număr de 66 ore de pregătire teoretică şi 88 de ore de instruire practică, conform planificării.

- Curs de calificare în ocupaţia "ospătar"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 11 (anul 2) - 4 (anul 2) (lunile 23-27)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "ospătar" - grupa 3, la Buzău (BZ), pentru un număr de 10 beneficiari. S-au desfăşurat un  număr de 96 ore de pregătire teoretică şi 48 ore de instruire practică, conform planificării.
 

- Curs de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 12 (anul 2) - 5 (anul 3) (lunile 24-28)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "bucătar" - grupa 4, la Buzău (BZ), pentru un număr de 11 beneficiari. S-au desfăşurat 132 ore de pregătire teoretică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 1 (anul 3) - 5 (anul 3) (lunile 25-29)
   În data 4 iulie a început cursul de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor" - grupa 4, la Sfântu Gheorghe (CV), pentru un număr de 14 beneficiari. S-au desfăşurat 120 ore de pregătire teoretică, conform orarului stabilit.

  (ultima actualizare: 31 iulie 2012)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate