Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Subvenţii acordate

cursanţilor de la Cursul de Calificare în ocupaţia "Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" - Grupa 02

 

Perioada cursului: 04.07.2011 – 21.11.2011

Data Examenului de absolvire: 22.11.2011

Nr.Crt Numele şi prenumele beneficiarului Suma Document justificativ
1  Anton Sorin 740 DP2157/29.02.2012
2  Avram Marian 740  DP2158/29.02.2012 
3  Carpen Stelian 740  DP2159/29.02.2012 
4  Gheorghe Constantin-Cosmin 740  DP2160/29.02.2012 
5  Gheorghe Marius 740  DP2161/29.02.2012 
6  Mardale Octavian 740  DP2162/29.02.2012 
7  Neagoe Ion 740  DP2163/29.02.2012 
8  Pandele Daniel 740  DP2164/29.02.2012 
9  Tudor Valentin 740  DP2165/29.02.2012 
10  Ursuleasa Florin-Eduard 740  DP2166/29.02.2012 
11  Vlad Marius 740  DP2167/29.02.2012 
12  Vlăsceanu Marius 740  DP2168/29.02.2012 

Total subvenţii acordate: 8.880,00 lei

 

 

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate