Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE


Anul II de implementare, luna 3 (septembrie 2011)

 

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
Activitatea de promovare şi publicitate pentru activităţile proiectului continuă prin întâlniri cu agenţi economici şi direct cu potenţialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.
    Au fost asistaţi un număr de minim 25 de solicitanţi pentru a participa la activităţile proiectului.
    S-a actualizat săptămânal pagina web a proiectului cu informaţii la zi despre stadiul desfăşurării activităţilor.

- Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
S-au asigurat locaţiile şi resursele umane aferente desfăşurării activităţilor proiectului.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. a asigurat resursele financiare proprii pentru desfăşurarea activităţilor proiectului.

- Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
S-a desfăşurat activitatea de monitorizare şi evaluare a desfăşurării proiectului, în cadrul şedinţelor săptămânale de informare şi analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil judeţean cu implementarea proiectului a monitorizat activităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi cursurile aflate în desfăşurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecţia cursanţilor şi candidaţilor, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
Au fost selectaţi, dintre beneficiarii înscrişi în grupul ţintă, un număr de min. 25 de candidaţi pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale şi u număr de 48 de cursanţi pentru cursurile de formare profesională în ocupaţiile: "brutar"-grupa 4 şi "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 3.

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
S-au desfăşurat activităţi de evaluare a competenţelor profesionale pentru un număr de 25 de beneficiari ai proiectului: 
- „cofetar-patiser „- 5 candidaţi
- „maşinist la maşini pentru terasamente”- 2 candidaţi
- „bucătar” - 6 candidaţi
- „brutar” - 4 candidaţi
- „dulgher tâmplar parchetar”- 4 candidaţi
- „fierar betonist” - 2 candidaţi
- „ciontolitor” - 2 candidaţi  

- Consiliere şi orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
S-au desfăşurat activităţi de consiliere profesională pentru cursanţii de la cursul de calificare aflate în desfăşurare.

- Curs de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-5, anul 2 (lunile 13-17)
Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 2, la Oneşti (BC), pentru 12 beneficiari înscrişi. S-au desfăşurat 156 ore de pregătire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-6, anul 2 (lunile 13-18)
Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 2, la Buzău (BZ), pentru 14 beneficiari. 
S-au desfăşurat 176 ore de pregătire practică, conform orarului stabilit. 

- Curs de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 1-3, anul 2 (lunile 13-15)
Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ"-grupa 4, la Buzău (BZ), pentru 15 beneficiari. 
S-au desfăşurat 104 ore de pregătire practică, conform orarului stabilit. 
Pe data de 20 septembrie a avut loc examenul de absolvire a cursului. Din 14 persoane înscrise, 14 au susţinut examenul şi au fost primit Certificatul de Calificare în ocupaţia “lucrător in comert”.

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidaţi
6 persoane au finalizat procesul de evaluare, şi au obţinut certificat de competenţe profesionale în calificarea de “bucătar”.

- Curs de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-6, anul 2 (lunile 13-18)
Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 2, la Buzău (BZ), pentru 15 beneficiari. 
S-au desfăşurat 48 de ore de instruire teoretică şi 112 ore de pregătire practică, conform orarului stabilit. 

- Curs de calificare în ocupaţia "ospătar"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 2-7, anul 2 (lunile 14-19)
În cursul acestei luni va începe cursul de calificare în ocupaţia "ospătar"-grupa 2, la Buzău (BZ). 
S-au desfăşurat 132 ore de instruire teoretică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 3-7, anul 2 (lunile 15-19)
În data de 20 septembrie a început cursul de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 3, la Braşov (BV), pentru 20 de beneficiari înscrişi. S-au desfăşurat ore de instruire teoretică şi pregătire practică conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "brutar"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 3-6, anul 2 (lunile 15-18)
În data de 21 septembrie a început cursul de calificare în ocupaţia "brutar"-grupa 4, la Sfântu Gheorghe (CV), pentru 28 beneficiari înscrişi. S-au desfăşurat ore de instruire teoretică şi pregătire practică conform orarului stabilit.

(ultima actualizare: 30 septembrie 2011)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate