Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE


Anul II de implementare, luna 5 (noiembrie 2011)

 

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
   Activitatea de promovare şi publicitate pentru activităţile proiectului continuă prin întâlniri cu agenţi economici şi direct cu potenţialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.
   Sunt planificaţi să fie asistaţi un număr de minim 15 solicitanţi pentru a participa la activităţile proiectului.
   Se actualizează săptămânal pagina web a proiectului cu informaţii la zi despre stadiul desfăşurării activităţilor.

- Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
   Se asigură locaţiile şi resursele umane aferente desfăşurării activităţilor proiectului.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
   S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. va asigura resursele financiare proprii pentru desfăşurarea activităţilor proiectului.

- Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
   Se desfăşoară activitatea de monitorizare şi evaluare a desfăşurării proiectului, în cadrul şedinţelor săptămânale de informare şi analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil judeţean cu implementarea proiectului monitorizează activităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi cursurile aflate în desfăşurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecţia cursanţilor şi candidaţilor, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
  Vor fi selectaţi, dintre candidaţii înscrişi în grupul ţintă, un număr de min. 15  candidaţi pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale. 

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
  S-au desfăşurat activităţi de evaluare a competenţelor profesionale pentru 20 de beneficiari ai proiectului. Au fost certificaţi astfel:
   - „cofetar - patiser" - 2 beneficiari
   - „maşinist la maşini pentru terasamente” - 2 beneficiari
   - „brutar” - 6 beneficiari
   - „dulgher tâmplar parchetar” - 3 beneficiari
   - „ciontolitor” - 6 beneficiari
   - „instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze” - 1 candidat

- Consiliere şi orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
   Se vor desfăşura activităţi de consiliere profesională pentru cursanţii de la cursul de calificare aflate în desfăşurare.

- Curs de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-5, anul 2 (lunile 13-17)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 2, la Oneşti (BC), pentru 12 beneficiari înscrişi. S-au desfăşurat 150 ore de pregătire practică, conform orarului stabilit. Pe data de 30 noiembrie a avut loc examenul de absolvire a cursului de către cei 15 cursanţi.

- Curs de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-6, anul 2 (lunile 13-18)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" - grupa 2, la Buzău (BZ), pentru 14 beneficiari. 
   S-au desfăşurat 120 ore de pregătire practică, conform orarului stabilit. Pe data de 22 noiembrie a avut loc examenul de absolvire a cursului pentru cei 14 beneficiari. 

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidaţi
   Este în curs de desfăşurare activitatea de evaluare a competenţelor profesionale subcontractată, pentru cei 50 de beneficiari din cadrul proiectului. Au fost finalizate activităţile pentru 5 beneficiari: 
   - „bucătar” - 4 beneficiari
   - „zidar-pietrar-tencuitor” - 1 beneficiar.

- Curs de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 1-6, anul 2 (lunile 13-18)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "bucătar" - grupa 2, la Buzău (BZ), pentru 15 beneficiari. 
   S-au desfăşurat 176 de ore de pregătire practică, conform orarului stabilit. 

- Curs de calificare în ocupaţia "ospătar"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 2-7, anul 2 (lunile 14-19)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "ospătar" - grupa 2, la Buzău (BZ). S-au desfăşurat 176 ore de pregătire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 3-7, anul 2 (lunile 15-19)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor" - grupa 3, la Braşov (BV), pentru 20 de beneficiari înscrişi. 
   S-au desfăşurat 156 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "brutar"-grupa 4 - perioada de implementare: lunile 3-6, anul 2 (lunile 15-18)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "brutar" - grupa 4, la Sfântu Gheorghe (CV), pentru 28 beneficiari înscrişi.  
   S-au desfăşurat 45 de ore de tehnologia meseriei şi 87 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "drujbist"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 5-8, anul 2 (lunile 17-20)
   Pe data de 17 noiembrie a început cursul de calificare în ocupaţia "drujbist" - grupa 2, la Covasna (CV), pentru 15 beneficiari înscrişi. Până în prezent s-au desfăşurat 18 ore de tehnologia meseriei şi 42 ore de instruire practică.

- Curs de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ"-grupa 5 - perioada de implementare: lunile 5-8, anul 2 (lunile 17-20)
   Pe data de 14 noiembrie a început cursul de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ" - grupa 5, la Sfântu Gheorghe (CV), pentru 14 beneficiari înscrişi. Până în prezent s-au desfăşurat 21 ore de tehnologia comercializării alimentelor, 6 ore de informatică în comerţ, 3 ore de comunicare şi 48 ore de instruire practică.

- Curs de calificare în ocupaţia "brutar"-grupa 5 - perioada de implementare: lunile 5-8, anul 2 (lunile 17-20)
   Pe data de 14 noiembrie a început cursul de calificare în ocupaţia "brutar" - grupa 5, la Sfântu Gheorghe (CV), pentru 10 beneficiari înscrişi. Până în prezent s-au desfăşurat 21 ore de tehnologia meseriei şi 57 ore de instruire practică.

  

(ultima actualizare: 30 noiembrie 2011)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate