Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE

Anul II de implementare, luna 7 (ianuarie 2012)

 

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
   Activitatea de promovare şi publicitate pentru activităţile proiectului a continuat prin întâlniri cu agenţi economici şi direct cu potenţialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.
   Au fost asistaţi un număr de 15 solicitanţi pentru a participa la activităţile proiectului.
   S-a actualizat săptămânal pagina web a proiectului cu informaţii despre stadiul desfăşurării activităţilor.

- Asigurarea resurselor umane şi locaţiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
   S-au asigurat locaţiile şi resursele umane aferente desfăşurării activităţilor proiectului.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile şi nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
   S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. a asigurat resursele financiare proprii pentru desfăşurarea activităţilor proiectului.

- Monitorizarea, evaluarea şi raportarea activităţilor şi rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
   S-a desfăşurat activitatea de monitorizare şi evaluare a desfăşurării proiectului, în cadrul şedinţelor săptămânale de informare şi analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil judeţean cu implementarea proiectului a monitorizat activităţile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale, precum şi cursurile aflate în desfăşurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecţia cursanţilor şi candidaţilor, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
   Au fost selectaţi, dintre candidaţii înscrişi în grupul ţintă, un număr de 15  candidaţi pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale. 

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
   S-au desfăşurat activităţi de evaluare a competenţelor profesionale pentru 15 beneficiari ai proiectului.

- Consiliere şi orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
   S-au desfăşurat activităţi de consiliere profesională pentru cursanţii de la cursurile de calificare aflate în desfăşurare.

- Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidaţi
   S-a desfăşurat activitatea de evaluare a competenţelor profesionale subcontractată, pentru 3 dintre beneficiarii proiectului.

- Curs de calificare în ocupaţia "ospătar"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 2-7, anul 2 (lunile 13-19)
   În prima jumătate a lunii s-a desfăşurat cursul de calificare în ocupaţia "ospătar" - grupa 2, la Buzău (BZ), în cadrul căruia au fost ţinute un număr de 104 ore de pregătire practică.  
   În data de 19 ianuarie 2012 s-a desfăşurat examenul de absolvire a cursului. Dintre cei 14 cursanţi, 14 s-au prezentat la examen şi au absolvit 14.

- Curs de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 3-7, anul 2 (lunile 15-19)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "zidar-pietrar-tencuitor" - grupa 3, la Braşov (BV), pentru 20 de beneficiari înscrişi. 
   S-au desfăşurat un număr de 150 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "drujbist"-grupa 2  - perioada de implementare: lunile 5-8, anul 2 (lunile 17-20)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "drujbist" - grupa 2, la Covasna (CV), pentru 15 beneficiari înscrişi. S-au desfăşurat un număr de 45 ore de tehnologia meseriei şi 87 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ"-grupa 5 - perioada de implementare: lunile 5-8, anul 2 (lunile 17-20)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lucrător în comerţ" - grupa 5, la Sfântu Gheorghe (CV), pentru 14 beneficiari înscrişi. S-au desfăşurat un număr de 31 ore de tehnologia comercializării alimentelor, 5 ore de aplicarea normelor SSM şi PSI la locul de muncă şi 90
 de ore de instruire practică, conform orarului stabilit. 

- Curs de calificare în ocupaţia "brutar"-grupa 5 - perioada de implementare: lunile 5-8, anul 2 (lunile 17-20)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "brutar" - grupa 5, la Sfântu Gheorghe (CV), pentru 10 beneficiari înscrişi. S-au desfăşurat un număr de 45 ore de tehnologia meseriei şi 81 ore de instruire practică, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 6-11, anul 2 (lunile 18-23)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic" - grupa 3, la Buzău (BZ), pentru 14 beneficiari. 
   S-au desfăşurat un număr de 126 ore tehnologia meseriei, conform orarului stabilit. 
 

- Curs de calificare în ocupaţia "ospătar"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 6-11, anul 2 (lunile 18-23)
   Este în curs de desfăşurare cursul de calificare în ocupaţia "ospătar" - grupa 3, la Buzău (BZ), pentru un număr de 15 beneficiari. S-au desfăşurat un număr de 126 ore de tehnologia meseriei, conform orarului stabilit.

- Curs de calificare în ocupaţia "bucătar"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 7-14, anul 2 (lunile 19-24)
   În data de 23 Ianuarie a început cursul de calificare în ocupaţia "bucătar" - grupa 3, la Buzău (BZ), pentru un număr de 14 beneficiari. S-au desfăşurat un număr de 42 ore de tehnologia meseriei, conform orarului stabilit.

 

 (ultima actualizare: 31 ianuarie 2012)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate