Cod COR: 833403

 

Descrierea ocupaţiei:

  Maşinistul la maşini mobile pentru transporturi interioare este o persoană instruită să manevreze electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Această calificare presupune o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul vehicul, tipul şi categoria mărfurilor transportate, calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate realizat pentru vehicul şi marfa transportată, gradul de optimizare a transportului, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii, normelor PSI şi a celor privind protecţia mediului înconjurător.

  Pentru maşinistul care manevrează stivuitoare sau translatoare stivuitoare este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, în vederea autorizării lui, conform prevederilor prezentului standard ocupaţional.

 

Unităţile de competenţă dobândite:

   • Perfecţionarea pregătirii profesionale
   • Respectarea normelor PM, PSI şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR;
   • Completarea documentelor
   • Pregătirea şi verificarea vehiculului pentru lucru
   • Efectuarea transporturilor şi manipulării mărfurilor
   • Identificarea defectelor apărute
   • Predarea utilajului şi a documentelor

Desfăşurarea cursurilor:

   • 58 ore de tehnologia meseriei
   • 44 ore de pregătire practică
   • durata totală: aproximativ 1 lună
   • la incheierea cursului, cursanţii susţin un examen de absolvire în urma căruia vor primi certificatul de specializare în meseria de "Stivuitorist" şi carnetul de stivuitorist autorizat ISCIR. Mai multe detalii despre autorizarea ISCIR a stivuitoriştilor puteti găsi pe site-ul ISCIR

Acte necesare:

   • act de identitate (buletin, carte de identitate)
   • certificat de naştere
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
   • diploma de studii (minim o calificare în domeniul tehnic)
   • poză color 2/3 cm (tip buletin) - 1 exemplar
   • Fişă de aptitudini de la medicul de medicina muncii

Standardul ocupaţional: SO Stivuitorist

 

Galerie de imagini: