Tipărire
Categorie: Cursuri
Accesări: 21711

Cod COR: 833403

 

Descrierea ocupaţiei:

  Maşinistul la maşini mobile pentru transporturi interioare este o persoană instruită să manevreze electrocare, stivuitoare, translatoare stivuitoare, elevatoare, motocare, indiferent de tipul şi destinaţia acestora. Această calificare presupune o activitate complexă, care depinde de foarte mulţi factori cum sunt: tipul vehicul, tipul şi categoria mărfurilor transportate, calitatea şi eficienţa transportului, gradul de securitate realizat pentru vehicul şi marfa transportată, gradul de optimizare a transportului, profesionalismul în activitate, aplicarea normelor de protecţia muncii, normelor PSI şi a celor privind protecţia mediului înconjurător.

  Pentru maşinistul care manevrează stivuitoare sau translatoare stivuitoare este necesară cunoaşterea şi aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, în vederea autorizării lui, conform prevederilor prezentului standard ocupaţional.

 

Unităţile de competenţă dobândite:

Desfăşurarea cursurilor:

Acte necesare:

Standardul ocupaţional: SO Stivuitorist

 

Galerie de imagini: