Tipărire
Categorie: Cursuri
Accesări: 5557

Cod NC: 4113.2.1

Descrierea ocupaţiei:

  Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:

  Procesul de lucru în cazul unui operator introducere, validare şi prelucrare date este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.
  Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:

  Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei.

  De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor.

Unităţile de competenţă dobândite:

Desfăşurarea cursurilor:

Acte necesare:

Standardul ocupaţional: SO Operator date

 

Galerie de imagini din perioada desfăşurării cursurilor: