LOGO AFACOV-FSE    

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

ACTIVITĂȚI ÎN DESFĂȘURARE
Anul I de implementare, luna 7 (ianuarie 2011)

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
Activitatea de promovare și publicitate pentru activitățile proiectului a continuat prin întâlniri cu agenți economici și direct cu potențialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.

- Asigurarea resurselor umane și locațiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
Au fost asigurate locațiile și resursele umane aferente pentru desfășurarea cursului de "bucătar", grupa 1, la Sfântu Gheorghe (CV).
Au fost asigurate locațiile și resursele umane aferente pentru desfășurarea cursului de "ospătar", grupa 1, la Buzău (BZ).

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile și nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. a asigurat resursele financiare proprii pentru desfășurarea activităților proiectului în valoare de 73.705,26 lei (reprezentând, cumulat, un aport de 94% din contribuția proprie prevăzută pe toată durata proiectului).

- Monitorizarea, evaluarea și raportarea activităților și rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
S-a desfășurat activitatea de monitorizare și evaluare a desfășurării proiectului, în cadrul ședințelor săptămânale de informare și analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil județean cu implementarea proiectului a monitorizat activitățile de evaluare și certificare a competențelor profesionale, precum și cursurile aflate în desfășurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecția cursanților și candidaților, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
Au fost selectați 23 cursanți pentru un curs de calificare în ocupația "bucătar", care se va desfășura la Sfântu Gheorghe (CV), precum și 23 cursanți pentru un curs de calificare în ocupația "ospătar", care se va desfășura la Buzău (BZ).

- Curs de calificare în ocupația "zidar-pietrar-tencuitor"-grupa 1- perioada de implementare: lunile 4-9
Este în curs de desfășurare cursul de calificare în ocupația "zidar", la Sf. Gheorghe (CV). S-au desfășurat 36 ore de teorie și 114 ore de practică, conform orarului, pentru un număr de 19 cursanți.

- Curs de calificare în ocupația "brutar"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 6-8
Este în curs de desfășurare cursul de calificare în ocupația "brutar"-grupa 1, la Brașov (BV). S-au desfășurat 57 ore de teorie și 93 ore de practică, pentru un număr de 14 cursanți.

- Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
Au fost evaluați din punct de vedere al competențelor profesionale un număr de 47 de beneficiari ai proiectului. Structura pe ocupații a fost::
- 17 candidați pentru ocupația "lucrător în comerț"
- 8 candidați pentru ocupația "operator introducere, validare și prelucrare date"
- 3 candidați pentru ocupația "instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze"
- 4 candidați pentru ocupația "zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor"
- 6 candidați pentru ocupația "montator pereți și plafoane din ghips-carton"
- 8 candidați pentru ocupația "brutar"
- 1 candidați pentru ocupația "cofetar-patiser"

- Consiliere și orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
Au fost consiliați profesional și evaluați psihologic, în vederea elaborării unui traseu profesional, un număr de 28 de cursanți de la cursul de calificare în "lucrător în comerț" - grupa 01, din Buzău (BZ).

- Curs de calificare în ocupația "brutar"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 6-8
Este în curs de desfășurare cursul de calificare în ocupația "brutar"- grupa 2, la Brașov (BV). S-au desfășurat 57 ore de teorie și 93 ore de practică, pentru un număr de 14 cursanți.

- Curs de calificare în ocupația "lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 6-11
Este în curs de desfășurare cursul de calificare în ocupația "lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic"-grupa 1, la Onești (BC). S-au desfășurat 126 de ore de teorie, pentru un număr de 15 cursanți.

- Curs de calificare în ocupația "lucrător în comerț"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 5-7
S-a desfășurat cursul de calificare în ocupația "lucrător în comerț"-grupa 1, la Buzău (BZ). S-au desfășurat un număr de 160 de ore de practică, pentru un număr de 28 de cursanți. Pe data de 31 ian. 2011 a avut loc examenul de absolvire a cursului. Toți cei 28 de cursanți au absolvit și au primit certificat.

- Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidați
S-au desfășurat activități de evaluare a competențelor profesionale subcontractate, pentru cei 50 de beneficiari din cadrul proiectului.

- Curs de calificare în ocupația "lucrător în comerț"-grupa 2 - perioada de implementare: lunile 6-9
S-a desfășurat cursul de calificare în ocupația "lucrător în comerț"-grupa 2, la Târgu Secuiesc (CV). S-au desfășurat un număr de 60 de ore de teorie și 88 ore de practică, pentru un număr de 19 de cursanți.

(ultima actualizare: 31 ianuarie 2011)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate

REZOLUŢIE OPTIMĂ
1024x768