LOGO AFACOV-FSE    

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

ACTIVITĂȚI ÎN DESFĂȘURARE
Anul I de implementare, luna 9 (martie 2011)

- Informare, promovare, publicitate - perioadă de implementare: lunile 1-36
Activitatea de promovare și publicitate pentru activitățile proiectului a continuat prin întâlniri cu agenți economici și direct cu potențialii beneficiari, în toată aria de implementare a proiectului.

- Asigurarea resurselor umane și locațiilor pentru implementarea proiectului - perioada de implementare: lunile 1-36
Au fost asigurate locațiile și resursele umane aferente desfășurării activităților proiectului. Au fost asigurate locațiile și resursele umane necesare desfășurării cursurilor de "brutar"-grupa 3 la Buzău, "lucrător în comerț"-grupa 3 la Onești și "drujbist"-grupa 1 la Sfântu Gheorghe.

- Asigurarea resurselor financiare proprii rambursabile și nerambursabile - perioada de implementare: lunile 1-36
S.C. Afacov Consulting Group S.R.L. a asigurat resursele financiare proprii pentru desfășurarea activităților proiectului în valoare de 118.798,99 lei (reprezentând, cumulat, un aport de 134,5% din contribuția proprie prevăzută pe toată durata proiectului).

- Monitorizarea, evaluarea și raportarea activităților și rezultatelor - perioada de implementare: lunile 1-36
S-a desfășurat activitatea de monitorizare și evaluare a desfășurării proiectului, în cadrul ședințelor săptămânale de informare și analiză cu membrii echipei de implementare a proiectului. Fiecare responsabil județean cu implementarea proiectului a monitorizat activitățile de evaluare și certificare a competențelor profesionale, precum și cursurile aflate în desfășurare în aria sa de responsabilitate.

- Recrutarea, selecția cursanților și candidaților, constituirea grupelor de instruire - perioada de implementare: lunile 2-36
Au fost selectați dintre candidații înscriși în grupul țintă un număr de 16 cursanți pentru cursul de calificare în ocupația "brutar"-grupa 03, 14 cursanți pentru cursul de calificare în ocupația "lucrător în comerț"-grupa 03, și 19 cursanți pentru cursul de calificare în ocupația "drujbist"-grupa 01.

- Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale - perioada de implementare: lunile 3-35
Au fost programate activități de evaluare a competențelor profesionale pentru 45 de beneficiari ai proiectului. Au fost evaluați și certificați un număr de 45 de candidați:
- în ocupația "zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor" - 3 candidați
- în ocupația "operator introducere, validare și prelucrare date" - 11 candidați
- în ocupația "lucrător în comerț" - 14 candidați
- în ocupația "barman" - 3 candidați
- în ocupația "brutar" - 2 candidați
- în ocupația "cofetar-patiser" - 10 candidați
- în ocupația "instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze" - 2 candidați

- Consiliere și orientare profesională - perioada de implementare: lunile 5-35
Sunt în curs activitățile de consiliere profesională pentru cursanții de la cursul de calificare în ocupația "zidar" - grupa 01, "brutar"-grupa 01, "brutar"-grupa 02 și "lucrător în comerț"-grupa 02.

- Curs de calificare în ocupația "lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 6-11
Este în curs de desfășurare cursul de calificare în ocupația "lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic"-grupa 1, la Onești (BC). S-au desfășurat 184 ore de practică, pentru un număr de 15 cursanți.

- Curs de calificare în ocupația "bucătar"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 7-12
Este în curs de desfășurare cursul de calificare în ocupația "bucătar"-grupa 1, la Sf. Gheorghe (CV). S-au desfășurat 60 de ore de teorie și 104 ore de instruire practică, pentru un număr de 23 cursanți.


- Curs de calificare în ocupația "ospătar"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 7-12
Este în curs de desfășurare cursul de calificare în ocupația "ospătar"-grupa 1, la Buzău (BZ). S-au desfășurat 114 de ore de teorie și 32 ore de practică, pentru un număr de 23 cursanți.

- Curs de calificare în ocupația "drujbist"-grupa 1 - perioada de implementare: lunile 9-12
Pe data de 10 martie 2011 a început cursul de calificare în ocupația "drujbist"-grupa 1, la Sfântu Gheorghe (CV). Sunt asigurate locațiile de desfășurare a cursului și sunt legalizate raporturile de muncă cu lectorul și instructorii de practică. S-au desfășurat un număr de 30 ore de teorie și 60 ore de instruire practică, pentru un număr de 19 cursanți.


- Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale - subcontractare - 50 candidați
Este în curs de desfășurare activitatea de evaluare a competențelor profesionale subcontractată, pentru cei 50 de beneficiari din cadrul proiectului.

- Curs de calificare în ocupația "brutar"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 9-12
Pe data de 28 martie a început cursul de calificare în ocupația "brutar"-grupa 3, la Buzău (BZ). Sunt asigurate locațiile de desfășurare a cursului și sunt legalizate raporturile de muncă cu lectorul și instructorii de practică. S-au desfășurat un număr de 12 ore de teorie și 12 ore de instruire practică, pentru un număr de 14 cursanți.

- Curs de calificare în ocupația "lucrător în comerț"-grupa 3 - perioada de implementare: lunile 9-12
Pe data de 21 martie a început cursul de calificare în ocupația "lucrător în comerț"-grupa 3, la Onești (BC). Sunt asigurate locațiile de desfășurare a cursului și sunt legalizate raporturile de muncă cu lectorul și instructorii de practică. S-au desfășurat un număr de 54 ore de teorie, pentru un număr de 16 cursanți.

(ultima actualizare: 31 martie 2011)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate

REZOLUŢIE OPTIMĂ
1024x768