Parteneri în implementarea proiectului

 

S.C. Mondo Consult S.R.L. (Buzău, jud. Buzău)

A fost implicat în dezvoltarea ideii de proiect, prin identificarea nevoilor de formare/evaluare din judeţele Brăila şi Buzău şi a modului cum pot fi rezolvate prin actualul proiect. În cadrul proiectului asigură:
- promovarea proiectului în judeţele Brăila şi Buzău
- identificarea a minim 280 de cursanţi şi a minim 350 candidaţi din judeţele Brăila şi Buzău pentru certificarea competenţelor profesionale
- organizarea cursurilor de calificare în 4 ocupaţii: "lucrător în comerţ", "bucătar", "ospătar" şi "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"
- 4 lectori (1/ocupaţie) pentru cursurile de calificare în cele 4 ocupaţii
- 8 instructori de practică (2/ocupaţie) pentru cursurile de calificare în cele 4 ocupaţii
- organizează evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale a minim 350 de candidaţi, în 7 ocupaţii: "zidar, pietrar, tencuitor", "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic", "fierar betonist montatot de prefabricate", "frezor, rabotor, mortezor", "bucătar", "pavator" şi "tranşator"
- cofinanţare în valoare de 10.000 lei
- spaţiu cu destinaţia "punct de implementare a proiectului"

A.J.O.F.M. Covasna (Sfântu Gheorghe, jud. Covasna)

A fost implicat în dezvoltarea ideii de proiect, prin identificarea nevoilor de formare/evaluare din judeţul Covasna şi a modului cum pot fi rezolvate prin actualul proiect. În cadrul proiectului asigură:
- identificarea agenţilor economici din judeţul Covasna cu angajaţi potenţiali beneficiari ai proiectului
- promovarea proiectului în mediul agenţilor economici covăsneni
- facilitarea întâlnirilor între între partenerul principal şi agenţi economici cu angajaţi potenţiali beneficiari ai proiectului
- identificarea a minim 140 de cursanţi din judeţul Covasna în ocupaţiile "drujbist", "brutar", "zidar, pietrar, tencuitor"
- identificarea a minim 150 candidaţi din judeţul Covasna pentru certificarea competenţelor profesionale

S.C. Psihotera S.R.L. (Braşov, jud. Braşov)

A fost implicat în conceperea proiectului, prin identificarea nevoilor de formare/evaluare ale grupului ţintă din judeţul Braşov. În cadrul proiectului asigură:
- promovarea activităţilor proiectului în judeţul Braşov
- asigură servicii de consiliere şi orientare profesională pentru 560 de beneficiari ai proiectului
- identificarea a minim 140 de cursanţi din judeţul Braşov în ocupaţiile "drujbist", "brutar", "zidar, pietrar, tencuitor"
- identificarea a minim 150 candidaţi din judeţul Braşov pentru certificarea competenţelor profesionale
- cofinanţare în valoare de 10.000 lei
- spaţiu cu destinaţia "punct de implementare a proiectului"

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate

ACTIVITĂŢI ÎN DESFĂŞURARE


Anul III de implementare, luna 12 ( iunie 2013)

 

 

Proiectul s-a finalizat în data de 30.06.2013.

În data de 12.07.2013 s-a transmis CR+RTF NR. 14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ultima actualizare: 30 iunie  2013)

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

"FORMAREA ŞI CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE"

 

Obiectivul generalal proiectului:

Creşterea calităţii angajaţilor prin formare, certificare şi orientare profesională.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Formarea profesională a 560 de angajaţi din judeţele Braşov, Brăila, Buzău, Covasna şi Harghita, prin cursuri de calificare şi recalificare.
2. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale a 1000 de angajaţi din judeţele Bacău, Braşov, Brăila, Buzău, Covasna şi Harghita.
3. Sprijinirea a 560 de angajaţi din judeţele Braşov, Brăila, Buzău, Covasna şi Harghita pentru optimizarea traseului profesional prin orientare şi consiliere profesională.

Valoarea totală a proiectului:

Este de 8.198.958,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de7.610.538,00 lei.

Principalele activităţi din cadrul proiectului:

1. Cursuri de calificare în 7 ocupaţii
2. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute în alte contexte decât cele formale
3. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute în alte contexte decât cele formale (subcontractată)
4. Consiliere şi orientare profesională

Principalele rezultate preconizate:

- 560 de participanţi la programele FPC (calificare şi recalificare), din care minim 467 vor fi certificaţi
- 560 de beneficiari de consiliere/orientare - formare profesională continuă
- 1000 de persoane asistate şi evaluate în vederea obţinerii certificatului de competenţe profesionale

Grupul ţintă al proiectului:

- angajaţi din mediul urban, membrii AF, PFA şi II cu activităţi economice independente, cu excepţia angajaţilor din administraţia publică şi din educaţie
- angajaţi din mediul rural, membrii AF, PFA şi II cu activităţi economice independente, din domenii agricole.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2011 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

Stadiul implementării proiectului FSE

"FORMAREA ŞI CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE"


perioada de implementare: 01 iulie 2010 - 30 iunie 2013

 

Tabel sintetic de realizare a indicatorilor proiectului
la data de 30 iunie 2013

Indicatori

Valoare

prognozată

Valoare realizată până la ultimul RTF aprobat - Perioada 01.03.2013 -        30.04.2013                   

Valoarea realizată în perioada de raportare

02.05.2013  30.06.2013

Indicatorii de realizare
(1)

UM
(2)

Cantitate
(3)

UM
(4)

Cantitate
(5)

UM
(6)

Cantitate
(7)

Numărul participanţilor la programe de FPC (calificare şi recalificare)

Pers

560

Pers

605

Pers

0

Numărul participanţilor la programe de FPC (calificare şi recalificare), 
- din care femei

Pers

60

Pers

263

Pers

0

Număr de persoane care beneficiază de consiliere / orientare - formare profesională continuă

Pers

560

Pers

566

Pers

0

Ponderea participanţilor la programe de FPC certificaţi (%)

%

min. 85

%

100,86%

%

0 %

Număr de participanţi la instruire certificaţi - formare profesională continuă

Pers

476

Pers

565

Pers

0

Număr de persoane asistate şi evaluate în vederea obţinerii certificatului

Pers

1000

Pers

979

Pers

21

Număr de persoane de etnie maghiară participante la proiect

Pers

90

Pers

486

Pers

10

Număr de apariţii în presa locală cu cel mai mare tiraj (comunicate, interviuri)

apariţie

40

apariţie

30

apariţie

11

Număr de ocupaţii pentru care se elaborează suporturi de curs.

ocupaţie

8

ocupaţie

8

ocupaţie

0

Număr de ocupaţii pentru care se traduc instrumentele de evaluare în limba maghiară

ocupaţie

17

ocupaţie

17

ocupaţie

0

Ponderea persoanelor evaluate profesional care primesc certificate de competenţe profesionale

%

min. 85

%

97,9 %

%

2,1 %

Ponderea persoanelor orientate profesional care elaborează planuri individuale de carieră

%

min. 85

%

98,52 %

%

0 %

STRUCTURĂ BENEFICIARI :

    Femei     Bărbaţi          Femei       Bărbaţi         Femei     Bărbaţi

Angajaţi

160

1370

767

790

3

15

Persoane fizice autorizate

10

3

4

0

3

Membrii ai intreprinderilor familiale

10

5

5

0

0

Intreprinderi individuale

10

5

5

0

0

      Stadiul de realizare a proiectului: 100 %.

      Beneficiarii activităţilor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale: 

      Beneficiarii activităţilor de formare profesională: 

      Subvenţiile acordate cursanţilor: Subvenţii acordate

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

 

"FORMAREA ŞI CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE"

perioada de implementare:

01 iulie 2010 - 31 iunie 2013

 

 


Prezentarea proiectului

Achiziţii publice

Stadiul implementării proiectului

Mass-media

Activităţi în desfăşurare

Parteneri

Subvenţii acordate

Contacte

  

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate