Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională Continuă (FPC)”
Titlul proiectului: „FORMAREA ŞI CERTIFICAREA  COMPETENŢELOR PROFESIONALE”
Contract nr. POSDRU / 80 / 2.3 / S / 55068 
Beneficiar: S.C. Afacov  Consulting Group S.R.L.

Sediul de implementare al proiectului

S.C. Afacov Consulting Group S.R.L.

Sfântu Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 96, cod poştal 520055, judeţul Covasna

pagină web: www.afacov.ro, e-mail: afacovfse at yahoo.com

 

Persoane de contact:

Manager de proiect:
Constantin Gheorghincă - telefon: 0721-297.157

Responsabil cu implementarea proiectului pe judeţul Bacău
telefon: 0760-666.459

Responsabil cu implementarea proiectului pe judeţul Braşov
telefon: 0721-297.106

Responsabil cu implementarea proiectului pe judeţul Brăila
telefon: 0730-120.114

Responsabil cu implementarea proiectului pe judeţul Buzău
telefon: 0238-726272

Responsabil cu implementarea proiectului pe judeţul Covasna
telefon: 0760-666.461

Responsabil cu implementarea proiectului pe judeţul Harghita
telefon: 0760-230.671

Responsabil cu activitatea de formare profesională
telefon: 0760-666.458

Responsabil cu activitatea de evaluare şi certificare profesională
telefon: 0760-230.672

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate