Parteneri în implementarea proiectului

 

S.C. Mondo Consult S.R.L. (Buzău, jud. Buzău)

A fost implicat în dezvoltarea ideii de proiect, prin identificarea nevoilor de formare/evaluare din judeţele Brăila şi Buzău şi a modului cum pot fi rezolvate prin actualul proiect. În cadrul proiectului asigură:
- promovarea proiectului în judeţele Brăila şi Buzău
- identificarea a minim 280 de cursanţi şi a minim 350 candidaţi din judeţele Brăila şi Buzău pentru certificarea competenţelor profesionale
- organizarea cursurilor de calificare în 4 ocupaţii: "lucrător în comerţ", "bucătar", "ospătar" şi "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic"
- 4 lectori (1/ocupaţie) pentru cursurile de calificare în cele 4 ocupaţii
- 8 instructori de practică (2/ocupaţie) pentru cursurile de calificare în cele 4 ocupaţii
- organizează evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale a minim 350 de candidaţi, în 7 ocupaţii: "zidar, pietrar, tencuitor", "lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic", "fierar betonist montatot de prefabricate", "frezor, rabotor, mortezor", "bucătar", "pavator" şi "tranşator"
- cofinanţare în valoare de 10.000 lei
- spaţiu cu destinaţia "punct de implementare a proiectului"

A.J.O.F.M. Covasna (Sfântu Gheorghe, jud. Covasna)

A fost implicat în dezvoltarea ideii de proiect, prin identificarea nevoilor de formare/evaluare din judeţul Covasna şi a modului cum pot fi rezolvate prin actualul proiect. În cadrul proiectului asigură:
- identificarea agenţilor economici din judeţul Covasna cu angajaţi potenţiali beneficiari ai proiectului
- promovarea proiectului în mediul agenţilor economici covăsneni
- facilitarea întâlnirilor între între partenerul principal şi agenţi economici cu angajaţi potenţiali beneficiari ai proiectului
- identificarea a minim 140 de cursanţi din judeţul Covasna în ocupaţiile "drujbist", "brutar", "zidar, pietrar, tencuitor"
- identificarea a minim 150 candidaţi din judeţul Covasna pentru certificarea competenţelor profesionale

S.C. Psihotera S.R.L. (Braşov, jud. Braşov)

A fost implicat în conceperea proiectului, prin identificarea nevoilor de formare/evaluare ale grupului ţintă din judeţul Braşov. În cadrul proiectului asigură:
- promovarea activităţilor proiectului în judeţul Braşov
- asigură servicii de consiliere şi orientare profesională pentru 560 de beneficiari ai proiectului
- identificarea a minim 140 de cursanţi din judeţul Braşov în ocupaţiile "drujbist", "brutar", "zidar, pietrar, tencuitor"
- identificarea a minim 150 candidaţi din judeţul Braşov pentru certificarea competenţelor profesionale
- cofinanţare în valoare de 10.000 lei
- spaţiu cu destinaţia "punct de implementare a proiectului"

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
©2010 Afacov Consulting Group SRL™ - Toate drepturile rezervate